Dermatology Services

Urticaria

Indirect Immunofluorescence of Eosinophil Granule Major Basic Protein in Urticaria Skin Biopsy

urticaria

Skin biopsy for direct immunofluorescence.